MediAim
22.10.2020

Workshop ÚOCHB-IKEM

V úterý 22. září hostil IKEM v rámci konsorcia MediAim workshop, kde vědci z IKEM a ÚOCHB prezentovali některé z nejzajímavějších projektů z oblasti experimentálního, preklinického, translačního a klinického výzkumu. Vědci představili projekty z oblasti medicinální chemie a návrhu léčiv, koordinační chemie, výzkumu neurosteroidů, vývoje nových antimikrobiálních sloučenin, výzkumu fyziologie inzulinu, diabetu, poruch příjmu potravy a obezity, výzkumu kardiovaskulárních onemocnění a poruch metabolismu.

Více informací >
23.06.2020

MediAim – nové strategie léčby a vývoje léků

Pochopit podstatu civilizačních onemocnění a zlepšit jejich léčbu. Cíl konsorcia s názvem MediAim, které spojuje tři centra excelence vědy, výzkumu a klinické praxe. Institut klinické a experimentální medicíny a dva ústavy Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav, tak budou společně hledat nové strategie léčby kardiovaskulárních, virových, neurodegenerativních a onkologických onemocnění, diabetu či obezity.

Více informací >