MediAim

Onkologická onemocnění

Výskyt onkologických onemocnění v České republice setrvale stoupá mimo jiné vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace a nezdravému životnímu stylu. U řady z nich jsou možnosti léčby stále velmi omezené a dlouhodobá prognóza nepříznivá.

Hepatocelulární karcinom

Příkladem takového onemocnění je hepatocelulární karcinom (HCC) a další zhoubné nádory trávicího traktu. Devadesát procent HCC vzniká u pacientů s jaterní cirhózou, v ČR nejčastěji v souvislosti s chronickou hepatitidou B a C, alkoholickou chorobou jater a ztučněním jater při obezitě a diabetu. Riziko nádoru stoupá s pokročilostí jaterního onemocnění a ročně je HCC diagnostikován až u 8 % pacientů s cirhózou. Hepatocelulární karcinom je v současné době nejčastějším důvodem transplantace jater.

Základem úspěšné léčby nádoru je jeho časná diagnostika, která se provádí pomocí ultrazvukového vyšetření v pravidelných 6měsíčních intervalech. I přesto se ale přibližně u třetiny pravidelně sledovaných pacientů nepodaří nádor odhalit včas. Dosud bohužel neexistují spolehlivé krevní markery či genetická vyšetření, která by pomohla riziko nádoru odhalit.

Na čem pracujeme

Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je nalézt sérové a genetické markery umožňující v předstihu identifikovat pacienty s vysokým rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu, kteří by pak byli sledováni v kratších časových intervalech. To by vedlo k časnější detekci nádoru a umožnění radikální léčby.

Karcinom slinivky břišní a žlučových cest

Zatímco v časné diagnostice kolorektálního karcinomu byly učiněny zásadní pokroky, karcinom pankreatu i žlučových cest představují z hlediska diagnostiky, léčby i dlouhodobé prognózy zásadní problém.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM patří mezi centra screeningu kolorektálního karcinomu, na endoskopickém oddělení kliniky jsou rovněž diagnostikováni pacienti s karcinomem slinivky břišní a žlučových cest, jimž je poskytována endoskopická léčba komplikací těchto závažných onemocnění. Klinika transplantační a cévní chirurgie IKEM zajišťuje pak celé spektrum operačních výkonů těchto pacientů. V současné době zde probíhají studie zaměřující se na genetické markery předpovídající odpověď na léčbu chemoterapií u pokročilých tumorů tlustého střeva a konečníku a genetické markery, které předpovídají naopak rezistenci k léčbě chemoterapií.

Na čem pracujeme

Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je další výzkum v této oblasti, který umožní zlepšit časnou diagnostiku těchto onemocnění a podat pacientům léčbu „šitou na míru“.