MediAim

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je onemocnění vyvolané dlouhodobým zvýšením hladiny glykémie (cukru) v krvi. Pokud není cukrovka adekvátně léčena, vede zvýšená hladina glykémie k závažným komplikacím, a to především ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění (srdeční infarkt, cévní mozkové příhody), zkrácení délky života, k poškození zraku, nervů a ledvin.

Diabetes postihuje 10 % populace

Nejrozšířenějším typem diabetu je tzv. diabetes 2. typu, který se typicky vyskytuje ve středním a starším věku a je spojen s nezdravým životním stylem, obezitou, arteriální hypertenzí a poruchou metabolizmu lipidů. V České republice trpí diabetem v současné době téměř 10 % populace. Náklady na jeho léčbu představují 15–20 % celkových nákladů na zdravotnictví, z toho dvě třetiny jdou na léčbu chronických komplikací.

Na vzniku onemocnění se podílí řada faktorů, které současná nabídka léků nedokáže všechny postihnout. Proto i  přes značné pokroky v léčbě diabetu trpí stále značná část pacientů četnými chronickými komplikacemi. Je tedy nutné i nadále pracovat na vývoji nových léků, které dokáží zlepšit nejen diabetes, ale optimálně také snížit hmotnost a ovlivnit chronické komplikace diabetu a přidružená onemocnění.

Na čem pracujeme a čeho jsme dosáhli

Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je vývoj nových léků s komplexním efektem na kompenzaci diabetu a jeho přidružená onemocnění, které by umožnily jeho prevenci a účinnou léčbu. Důležitou součástí naší strategie je také charakteristika mechanismů vzniku těchto nemocí.

V současné době probíhá spolupráce na projektu lipidizovaných peptidů, které jsou schopny komplexně ovlivnit kompenzaci cukrovky a také výrazně snížit tělesnou hmotnost. Kromě těchto efektů je intenzivně zkoumán i jejich vliv na neurodegenerativní choroby typu Alzheimerovy nemoci, jejíž riziko je u diabetiků zvýšeno. Výsledky testování na preklinických myších a potkaních modelech naznačují zajímavý potenciál této léčby.

Na výzkumu se podílí laboratoř Dr. Lenky Maletínské z ÚOCHB, Dr. Jaroslav Kuneš a jeho spolupracovníci v FGÚ a prof. Martin Haluzík se svým týmem v IKEM. Výsledkem je řada společných publikací v prestižních časopisech a patentů, které vedly k licenční smlouvě a vědecké spolupráci s globální farmaceutickou firmou usilující o vývoj nové léčby diabetu 2. typu.

Ve spoluprácí mezi týmy prof. Terezy Pelikánové v IKEM a Dr. Ondřeje Kudy v FGÚ byly objeveny nové lipidové mediátory, které vznikají v tukové tkáni a zlepšují citivost k inzulínu. To vede k novým výzkumům zaměřeným na význam těchto mediátorů v rozvoji srdečního selhání ve spolupráci mezi FGÚ a IKEM.

Ve spolupráci mezi laboratří Dr. Tomáše Čajky v FGÚ a několika týmů v IKEM začínáme využívat komplexní analýzu malých molekul v biologických tekutinách s cílem poznat mechanismus vzniku diabetu a účinků léků pro jeho léčbu.